Taupiet savu laiku, sadarbojaties ar mums!

RF™ kasetnes

  1. Servisa centrs (vai Pārdevējs) garantē atjaunotās kasetnes RF™ darbības resursa atbilstību oriģnālās kasetnes darbības resursam standarta 5% lappuses aizpildīšanā.
     
  2. Servisa centrs (vai Pārdevējs) garantē ka atjaunotās kasetnes RF™ drukas kvalitāte ir līdzvērtīga oriģinālās kasetnes drukas kvalitātei visā kasetnes darbības ciklā.
     
  3. Servisa centrs (vai Pārdevējs) nodrošina 12 mēnešu uzglabāšanas garantijas termiņu atjaunotajām kasetnēm RF™, ja tiek ievēroti uzglabāšanas noteikumi.
     
  4. Servisa centrs (vai Pārdevējs) garantē, ka atjaunotās kasetnes RF™ neradīs bojājumus attiecīgajām drukas iekārtām. Ja gadījumā tā tomēr notiek, tad Servisa centrs (vai Pārdevējs) nodrošina bojātās drukas iekārtas remontu.